Hjem > LOPPEINFO FOR MEDLEMMER

Vår 2019


Her legges reviderte vaktlister i tiden fram mot loppemarkedet. Vi har dessverre ikke kapasitet denne gang til å besvare alle henvendelsene om endring individuelt, men endrer vaktlista daglig, så sjekk der at din endring er fanget opp og registrert riktig. Siste endring skjer torsdagen før loppemarkedet. Det kan imidlertid fortsatt være behov for endringer i bemanningen gjennom helgen, avhengig av hvor behovet for folk er størst.

Navnet på korpsmedlemmer som har fylt 14 år er ført opp 2 ganger.
Kolonnene Voksen og 14 år indikerer om oppgaven er tildelt forelder eller korpsmedlem. 


Som de siste gangene tjuvstarter vi med lasting av lopper torsdag. Dette gir de som må melde forfall en eller flere dager i helgen mulighet til å bidra. Alle som har forfall settes i utgangspunktet derfor opp på torsdag.

De som skal laste lopper møter på Huseby gård, også torsdag. Alle andre møter på Åsenhagen.
Når du møter opp, kontakter du gruppeleder som registrerer oppmøte og gir deg konkrete oppgaver.
Gruppeleder fordeler også hvem som spiser i hvilke av de 3 matpausene.
Det kan være at du får oppgaver på en annen avdeling dersom de trenger flere i en periode, men du forholder deg fortsatt til din gruppeleder for inn- og utregistrering.

Noen tips på slutten:

  • Er du i tvil om hva du skal gjøre? Du gjør aldri noe feil hvis du bærer lopper eller rydder!
  • Bananesker tar vi vare på! Sett lokket på med en gang esken er tømt, de forskjellige eskene har forskjellige mål, så over- og underdeler passer ikke om hverandre.
  • Alt er verdt minst 5 kr, kanskje 10 kr. Hvis noen synes det er for dyrt, så prøv å forklare hvorfor vi driver med dette!
  • Ha is i magen hele lørdagen og søndag formiddag, men selg det du kan utover dagen på søndag. Alle kroner vi tjener bidrar på plussiden!
  • Er det oversiktlig og ryddig er det triveligere både for selger og kunde.


Velkommen til loppemarked i helgen! Husk å ta med klær så du kan være ute!

Ta gjerne med sekketralle, trillebår eller annet å trille lopper med. 

Det går fortere, og er mindre slitsomt, enn å bære! 


Vaktliste (Foreløpig)

(oppdatert xx.xx.2019 kl xx.xx)


Les alltid denne før loppemarkedet: 
Utfyllende informasjon om loppemarkedet med svar på det meste du måtte lure på!
(siden oppdatert 04.03.2019 kl 20.00)Etternavn på Leverer:  
A-L Gjærbakst  
M-Å Langpanne  

Leverer du bakverk som har vært fryst, kan det med fordel leveres frossent.
Det er stort behov for gjærbakst/kake, så lag gjerne mer enn du må!